Sledujte nás na sociálních sítích

IFMA Mezinárodní školení rozhodčích a trenérů - Praha

4. 10. 2017
Dne 30/9/2017 se uskutečnilo IFMA mezinárodní školení rozhodčích a trenérů v tělocvičně klubu BT gym Praha pod vedením pana Güntera Planka z Rakouska, který je hlavním rozhodčím EMF a jedním z hlavní komise rozhodčích IFMA.

Školení, které bylo povinné pro všechny registrované rozhodčí C.M.T.A., a jehož se mohli zúčastnit i licencovaní trenéři C.M.T.A., proběhlo ve velmi přátelské atmosféře v anglickém jazyce, který do češtiny tlumočil pan Radek Okrajek.

Program byl rozdělen do dvou částí, kdy v první polovině se probírala oficiální pravidla IFMA a základní povinnosti rozhodčích v jejich činnosti na samotných turnajích.

Po obědové pauze se ve druhé části diskutovalo o povolených či zakázaných technikách, systému bodovaných technik při hodnocení zápasu a v závěru proběhly praktické ukázky vedení samotného zápasu.

C.M.T.A. děkuje touto cestou všem účastníkům a velké díky patří především školiteli panu Günterovi Plankovi za profesionální vedení semináře a přátelský přístup.

Pevně věříme, že si rozhodčí odnesli ze školení nové náhledy na bodování a trenéři se ujistili, v čem je muaythai rozdílné od ostatních bojových sportů a dle získaných nových poznatků mohou upravit tréninkové metody pro další budoucnost svých svěřenců.