Sledujte nás na sociálních sítích

Usnesení C.M.T.A. ke zrušení soutěží

26. 3. 2020
...

S ohledem k nastalé situaci v ČR vydává C.M.T.A. usnesení týkající se naplánovaných soutěží sezóny 2019/2020.

a) Všechny vypsané soutěže C.M.T.A. do 2/5/2020 se ruší.

b) Ostatní květnové akce (16/5/ + 23/5/+ 30/5/) prozatím zůstávají v platnosti, avšak směrodatné pro další průběh bude rozhodnutí Vlády ČR, které neustále monitorujeme. Další informace přineseme 17/4/2020.

c) Pokud nebude možnost zorganizovat 10.kolo MČR 2019/2020, které má proběhnout 30/5/2020 a mohlo by ovlivnit umístění v tabulkách MČR, potažmo účast ve Finále MČR, budeme vycházet z momentálního stavu bodového umístění v tabulkách MČR po proběhnuvších 7-mi kolech MČR sezony 2019/2020, po nichž dojde k uzavření soutěže a poradní orgán C.M.T.A. bude řešit případné úpravy či výjimky v pravidlech, aby mohlo proběhnout Finále MČR.

d) Finále MČR je naplánováno na 4/7/2020.

e) Novou soutěž MČR juniorů, která měla být 23/5/2020, bychom přesunuli na 25/7/2020, kdy se měl konat Olympijský festival v Ostravě, jehož součástí mělo být i C.M.T.A. Z důvodu zrušení letošních OH však festival nebude.

f) Schůze RK C.M.T.A. je stále v platnosti v termínu 20/6/2020.

g) Zahájení sezony 2020/2021 opět připravujeme od září 2020.

h) MS, MS FISU, ME a další akce pod patronací IFMA jsou zatím zrušeny a přesunuty na podzim, avšak přesné termíny ještě nejsou známy.

O dalších úpravách programu C.M.T.A., změnách termínů či jiných legislativních záležitostech Vás budeme průběžně informovat.

Děkujeme za trpělivost a pevně věříme, že dodržováním veškerých důležitých opatření jste všichni ve zdraví a v pořádku.

ONE WORLD ONE MUAYTHAI

 

V Třebíči 24/3/2020

Petr Ottich, prezident C.M.T.A.