Sledujte nás na sociálních sítích

Výkladové stanovisko NSA k Usnesení vlády č. 215

18. 3. 2020
...

Výkladové stanovisko Národní sportovní agentury k Usnesení vlády č. 215 ze dne 15. března 2020 o přijetí krizového opatření o zákazu volného pohybu na území ČR:

http://www.agenturasport.cz/wp-content/uploads/2020/03/V%C3%BDkladov%C3%A9-stanovisko-NSA-k-usnesen%C3%AD-%C4%8D.-215-final2.pdf