Sledujte nás na sociálních sítích

Síň slávy C.M.T.A.

Tato sekce "SÍŇ SLÁVY" má za úkol shromažďovat vzpomínky i úspěchy pamětníků na  počátky muaythai u nás, uvést na odiv veřejnosti osoby, jež se velkou měrou zasloužily o rozvoj muaythai a svými činy ovlivnily myšlení, jednání či skutky budoucích  generací.